מערכת שעות

גיל הרך (טרום חובה וחובה)
פעילויות לילדים במרכז
גיל הרך (טרום חובה וחובה)

ימי חמישי

16:45-17:30 צעדים קטנים בתנועה / נעמי ניסים / סטודיו עליון בר – לב

קבוצה א
קבוצה א
קבוצה א

ימי שני

17:30-18:15 צעדים קטנים בתנועה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

קבוצה א-ג
קבוצה א-ג
קבוצה א-ג

ימי רביעי

18:00-18:45  מיני אקרובטיקה / אדווה שני / סטודיו רב תכליתי בר – לב

קבוצה ב-ג
קבוצה ב-ג
קבוצה ב-ג

ימי שני

16:45-17:30 בלט קלאסי / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי חמישי

17:30-18:15 מודרני ויצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

קבוצה ג-ה
להקונת ג-ה
קבוצה ג-ה

ימי שני

16:00-16:45 בלט קלאסי / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 מודרני  / איה דגני / סטודיו תחתון בר – לב

להקונת ג-ה
להקונת ג-ה
להקונת ג-ה

ימי שני

16:00-16:45 בלט קלאסי / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

16:45-17:30 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

17:30-18:15 היפ הופ / אדווה שני / במה אשכול

ימי חמישי

16:00-16:45 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 מודרני / איה דגני / סטודיו תחתון בר – לב

קבוצה ה-ו
קבוצה ה-ו
קבוצה ה-ו

ימי שני

17:30-18:15 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 בלט קלאסי / נעמי ניסים / סטודיו עליון בר – לב

16:45-17:30 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

להקה ה-ו
להקה ה-ו2
להקה ה-ו

ימי שני

16:00-16:45 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 היפ הופ / אדווה שני / במה אשכול

17:30-18:15 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

18:15-19:00 ריקודי אופי /  מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 בלט קלאסי / נעמי ניסים / סטודיו עליון בר – לב

16:45-17:30 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

17:30-18:15 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות

קבוצה ה-ו המקצוע : רקדנית
ה-ו המקצוע רקדנית
קבוצה ה-ו המקצוע : רקדנית

ימי ראשון

16:00-16:45 אקרו-דאנס / דנה זכריה / סטודיו רב תכליתי בר – לב

16:45-17:30 בלט קלאסי / איה דגני / סטודיו תחתון בר – לב

17:30-18:00 רפרטואר / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

ימי שני

16:00-16:45 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 היפ הופ / אדווה שני / במה אשכול

17:30-18:15 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

18:15-19:00 ריקודי אופי /  מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 בלט קלאסי / נעמי ניסים / סטודיו עליון בר – לב

16:45-17:30 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

17:30-18:15 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות

בוגרות 1
בוגרות 1
בוגרות 1

ימי ראשון

16:15-17:30 בלט קלאסי / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

17:45-19:00 אקרו-דאנס / דנה זכריה / רב תכליתי בר – לב

19:00-19:45 מודרני עכשווי  / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

ימי שני

16:15-17:30 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

17:30-18:15 חיזוק / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

18:15-19:00 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

19:15-20:00 סדנת פוינט / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות

17:30-18:15 בלט קלאסי / נעמי ניסים / סטודיו תחתון בר – לב

18:15-19:00 מודרני ורפרטואר / הילה דקל / כתת אמנות

19:15-20:00 רפרטואר עולמי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב (שיעור לתוכנית המקצוע : רקדנית)

*תכנית פעמיים בשבוע – ימים שני וחמישי

*תכנית המקצוע : רקדנית, שלוש פעמים בשבוע – ראשון, שני וחמישי

בוגרות 2
בוגרות 2
בוגרות 2

ימי ראשון

16:15-17:30 בלט קלאסי / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

17:45-19:00 אקרו-דאנס / דנה זכריה / רב תכליתי בר – לב

19:00-19:45 מודרני עכשווי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

ימי שני

16:15-17:30 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

17:30-18:15 חיזוק / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר לב

18:15-19:00 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

19:15-20:00 סדנת פוינט / מאיה פופובה / סטודיו תחתון בר – לב

ימי רביעי

17:15-18:15 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו תחתון בר – לב

18:15-18:45 רפרטואר / הילה דקל / סטודיו תחתון בר – לב

18:45-19:30 אקרו-דאנס / אדווה שני / רב תכליתי בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

16:45-17:30 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות

17:30-18:15 בלט קלאסי / נעמי ניסים / סטודיו תחתון בר – לב

18:15-19:00 מודרני ורפרטואר / נעמי ניסים / סטודיו תחתון בר – לב

19:15-20:00 רפרטואר עולמי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב (שיעור לתוכנית המקצוע : רקדנית)

*תוכנית פעמיים בשבוע – ימים שני וחמישי

*תוכנית שלוש פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני וחמישי

*תוכנית המקצוע : רקדנית, ארבע פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי

בוגרות 3
בוגרות 3
בוגרות 3

ימי ראשון

16:45-17:45 אקרו-דאנס / דנה זכריה / רב תכליתי בר – לב

18:00-19:00 מודרני עכשווי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

19:00-20:15 בלט קלאסי / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

20:15-20:45 סדנת פוינט / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

ימי שני

18:15-19:00 חיזוק / אדווה שני / במה אשכול

19:00-20:00 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

20:00-21:00 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

21:00-22:00 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול (לתוכנית המקצוע : רקדנית) או 21:00-21:45 רפרטואר / הילה דקל / סטודיו עליון בר -לב (לתוכנית של פעמיים / שלוש בשבוע)

ימי רביעי

16:45-18:00 בלט קלאסי / דייויד וורן פארקר / סטודיו אשכול

18:15-18:45 רפרטואר / הילה דקל / סטודיו תחתון בר – לב

18:45-19:30 גאגא / גבריאל שפיצר / סטודיו תחתון בר – לב

19:30-20:15 רפרטואר בת-שבע / גבריאל שפיצר / סטודיו עליון בר – לב

ימי חמישי

16:00-16:45 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות

16:45-17:30 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

17:30-18:30 בלט קלאסי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

18:30-19:15 מודרני / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

19:15-20:00 רפרטואר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

20:00-20:45 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

*תוכנית פעמיים בשבוע – ימים שני ורביעי

*תוכנית שלוש פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני ורביעי

*תוכנית המקצוע : רקדנית, ארבע פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי

בוגרות 4 (כיתות י'-יא')
בוגרות 4
בוגרות 4 (כיתות י'-יא')

ימי ראשון

17:30-19:00 בלט קלאסי / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

19:00-19:45 אקרו-דאנס / דנה זכריה / רב תכליתי בר – לב

19:45-20:45 מודרני עכשווי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

ימי שני

18:15-18:45 חיזוק / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

18:45-20:00 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

20:00-21:00 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

21:00-22:00 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול (לתוכנית המקצוע : רקדנית) או 21:00-21:45 רפרטואר / הילה דקל / סטודיו עליון בר -לב (לתוכנית של פעמיים / שלוש בשבוע)

ימי רביעי

18:00-19:15 בלט קלאסי / דיוויד וורן פארקר / סטודיו אשכול

19:15-20:00 רפרטואר קיבוצית / דיוויד וורן פארקר / סטודיו אשכול

20:15-21:00 גאגא / גבריאל שפיצר / סטודיו עליון בר – לב

21:00-21:45 רפרטואר בת-שבע / גבריאל שפיצר / סטודיו עליון בר – לב

ימי חמישי

16:45-17:30 נשים קטנות / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

17:30-18:30 בלט קלאסי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

18:30-19:15 רפרטואר / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

19:15-20:00 רפרטואר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

20:00-21:30 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

*תוכנית פעמיים בשבוע – ימים שני ורביעי

*תוכנית שלוש פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני ורביעי

*תוכנית המקצוע : רקדנית, ארבע פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי

בוגרות 5 (כיתות יב')
בוגרות 5
בוגרות 5 (כיתות יב')

ימי ראשון

17:30-19:00 בלט קלאסי / ישי כרסנתי / סטודיו אשכול

19:00-19:45 אקרו-דאנס / דנה זכריה / רב תכליתי בר – לב

19:45-20:45 מודרני עכשווי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

20:45-21:30 רפרטואר / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

ימי שני

18:15-18:45 חיזוק/FLOOR BAR / הילה דקל / סטודיו עליון בר לב

18:45-20:00 בלט קלאסי / הילה דקל / סטודיו עליון בר – לב

20:00-21:00 מחזות זמר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

21:00-22:00 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול (לתוכנית המקצוע : רקדנית) או 21:00-21:45 רפרטואר / הילה דקל / סטודיו עליון בר -לב (לתוכנית של פעמיים / שלוש בשבוע)

ימי רביעי

18:00-19:15 בלט קלאסי / דיוויד וורן פארקר / סטודיו אשכול

19:15-20:00 רפרטואר קיבוצית / דיוויד וורן פארקר / סטודיו אשכול

20:15-21:00 גאגא / גבריאל שפיצר / סטודיו עליון בר – לב

21:00-21:45 רפרטואר בת-שבע / גבריאל שפיצר / סטודיו עליון בר – לב

ימי חמישי

16:45-17:30 סדנת העשרה / הילה דקל / כתת אמנות (בחירה)

17:30-18:30 בלט קלאסי / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

18:30-19:15 רפרטואר / איה דגני / סטודיו עליון בר – לב

19:15-20:00 רפרטואר / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

20:00-21:30 יצירה / חן ריינשטיין / סטודיו אשכול

*תוכנית פעמיים בשבוע – ימים שני ורביעי

*תוכנית שלוש פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני ורביעי

*תוכנית המקצוע : רקדנית, ארבע פעמים בשבוע – ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי

* הנהלת צעדים שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במערכת הלימודים

ליצירת קשר השאר פרטים
ונחזור אליך בהקדם.